กิจกรรม

กิจกรรม ทั้งหมด

04/04/2565 14:10

อมรบสัมมนา จ.สกลนคร

อมรบสัมมนา จ.สกลนคร

อบรมสัมมนา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร

อ่านต่อ

25/10/2564 07:05

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

อ่านต่อ

ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด

19/05/2565 16:19

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ออกไป

ขยายเวลาการประชุมใหญ่ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัส CORONA ( COVID - 19 ) จะเบาบางลงตามประกาศของ จ.ร้อยเอ็ด ทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านต่อ

25/03/2565 16:39

ประกาศรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพประจำปี 2565 เดือน มีนาคม จำนวน 32 ราย

รายชื่อพ้นสภาพ มีนาคม 65 จำนวน 32 รายชื่อ ดังนี้

อ่านต่อ

24/10/2564 13:57

อบรมสัมมนา ปี 2564

อบรมสัมมนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สฌ.สอ.สอ.รอ.2 ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ