กิจกรรม

กิจกรรม ทั้งหมด

03/04/2567 16:03

รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.ทุกวัน ( เว้นวันหยุดราชการ )

อ่านต่อ

ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด

03/04/2567 15:54

ประกาศรับสมัครสมาชิก

สมาคม 2 ( สฌ.สอ.รอ.2) เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษ อายุ 20 – 75 ปีบริบูรณ์

อ่านต่อ

24/04/2567 09:08

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 ในวัน อาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567 ในเวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

03/04/2567 15:54

รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2567 ถึง 30 ธ.ค.2567

รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2567 ถึง 30 ธ.ค.2567 เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. **หากมีข้อสงสัย โทร 080 068-1219

อ่านต่อ